Cơ sở 1: 47 Đào Duy Từ - ĐT: 0904.113.553
Cơ sở 2: 55 Bùi Thị Xuân - ĐT: 093.789.47.47
Cơ sở 3: 1/40 Nguyễn Thị Định - ĐT: 093.686.47.47
Cơ sở 4: 325 Giảng Võ - ĐT: 091.636.47.47